Urząd Miasta Łodzi

Usługi

Na terenie Ogrodu Botanicznego w Łodzi można fotografować bezpłatnie, ale tylko na potrzeby własne. Poniżej zamieszczono informacje m.in. dotyczące warunków i kosztów profesjonalnych sesji fotograficznych. Świadczymy też komercyjne usługi wynajmu sali dydaktycznej, miejsca ogniskowego oraz terenu na potrzeby organizacji ceremonii ślubnej. 

Fotografowanie / Filmowanie

Wykonywanie zdjęć lub wideofilmowanie na potrzeby osobiste poza wykonywaniem zdjęć okolicznościowych w trakcie zwiedzania Ogrodu Botanicznego jest bezpłatne.

Opłata za wykonywanie zdjęć okolicznościowych (tj. śluby, komunie, chrzty) na terenie Ogrodu Botanicznego - 50,00 zł (zwolniona z VAT).

Opłata za sesje fotograficzne, podczas których wykonywane będą zdjęcia profesjonalne związane z usługami reklamowymi lub inną działalnością komercyjną na terenie Ogrodu Botanicznego wynosi 250,00 zł (zwolniona z VAT) – opłata za 1 godz. Termin profesjonalnej sesji fotograficznych wymaga każdorazowo uzgodnienia z Naczelnikiem Ogrodu Botanicznego (tel. 42 688 44 20).

Śluby

Opłata za wynajęcie terenu Ogrodu Botanicznego na potrzeby organizowania ceremonii ślubnych wynosi 2500 zł (w tym 23% VAT) za wynajem wyznaczonego w tym celu terenu o powierzchni do 250 m2. Maksymalny czas trwania ceremonii to 2 godziny + czas potrzebny na przygotowanie i posprzątanie wynajętego miejsca przez Wynajmującego, ogółem nie dłużej niż 8 godzin.

Każda ceremonia ślubna musi być wcześniej uzgodniona z Naczelnikiem Ogrodu Botanicznego co do jej terminu, czasu trwania i wynajętego miejsca na terenie Ogrodu (tel. 42 688 44 20).

Wynajem sal

Opłata za wynajęcie sali dydaktycznej wynosi:

50,00 zł (w tym podatek VAT) – opłata za 1 godz. bez wykorzystania sprzętu i urządzeń będących na jej wyposażeniu;
100,00 zł (w tym podatek VAT) – opłata za 1 godz. z wykorzystaniem sprzętu i urządzeń będących na jej wyposażeniu.

Opłata za wynajęcie sali konferencyjnej wynosi 650,00 zł (w tym podatek VAT) – w przedziale czasowym do 8 godz. 

W przypadku wynajęcia w/w sali na czas dłuższy niż 8 godz. lub wynajęcia innych pomieszczeń budynku administracyjno-biurowego opłatę każdorazowo ustala Naczelnik Ogrodu Botanicznego (tel. 42 688 44 20).

Miejsce ogniskowe

Opłata za wynajem terenu rekreacyjnego, znajdującego się przy ognisku (wydzielony teren Ogrodu Botanicznego) wynosi:

80,00 zł (w tym 23% VAT) + opłata za bilety wstępu - dla grup przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich - od poniedziałku do piątku w godz. 9 -15;
240,00 zł (w tym 23% VAT) + opłata za bilety wstępu - dla innych grup zorganizowanych (w przedziale czasowym do 8 godz. nie dłużej niż do godz. 22.00). 

Kontakt w celu rezerwacji miejsca ogniskowego: Jan Maśliński, tel. 42 632 75 09 wew. 215. 

Kalendarz
Kontakt