Zgłoś zajęcia edukacyjne

 • Zadzwoń w godz. 8.00 - 15.00 i wstępnie ustal termin zajęć edukacyjnych, tel. 42 639 11 88 wew. 292
 • Wypełnij i wyślij zamieszczony niżej formularz zgłoszeniowy. Otrzymasz mail zwrotny potwierdzający rezerwację zajęć.
 • Wszelkich zmian rezerwacji dokonujemy wyłącznie drogą mailową.

PRZYDATNE INFORMACJE:

 • Ilość osób w grupie: do 29 osób
 • Wiek uczestników zajęć: powyżej 6 roku życia
 • Czas zajęć: ok. 1, 5 godziny zegarowej
 • Cena za zajęcia:
    Ceny obowiązujące w sezonie wiosenno - letnim (22.03 - 31.10) Ceny obowiązujące w sezonie jesienno - zimowym (01.11 - 21.03)
  Prelekcja edukacyjna wraz z oprowadzeniem po ogrodzie * 200 zł + koszt biletów dla uczestników 150 zł + koszt biletów dla uczestników
  Prelekcja edukacyjna wraz z oprowadzeniem po ogrodzie + pokaz zwierząt * 250 zł + koszt biletów dla uczestników 200 zł + koszt biletów dla uczestników
  * Cena obejmuje prelekcję edukacyjną dla grupy do 15 osób. Udział każdej kolejnej osoby to dodatkowo 10 zł. Maksymalna liczebność grupy to 29 osób.
 • Płatność gotówką uiszczana jest w kasie biletowej, płatność przelewem w terminie 14 dniowym od dnia wystawienia faktury możliwa jest jedynie za dostarczeniem w dniu wizyty do kasy zoo wypełnionego upoważnienia (dla grup zorganizowanych: firm, szkół, przedszkoli, itp.)
 • Rezygnacja z zajęć: Minimum 14 dni przed ustalonym terminem zajęć (wyłącznie mailowo).

UWAGA:

 • Brak wysłania formularza w ciągu 2 dni od wstępnego zgłoszenia telefonicznego oznacza rezygnację z rezerwacji.
 • W wyjątkowych sytuacjach, z przyczyn niezależnych od nas, zastrzegamy prawo do odwołania zajęć.
 • Za bezpieczeństwo uczestników zajęć odpowiadają wyłącznie opiekunowie zgłoszonych grup.

Formularz zgłoszeniowy

INSTYTUCJA REZERWUJĄCA ZAJĘCIA
GRUPA I RODZAJ ZAJĘĆ

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanych danych osobowych na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r (tekst jednolity: Dz. U. 2002 nr 101 poz 926). Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w procesie zapisu i realizacji zajęć edukacyjnych i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Kontakt