Urząd Miasta Łodzi

Dla mieszkańców

Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta Łodzi

Hanna Zdanowska urodziła się w Łodzi. Jest absolwentką XXVI Liceum Ogólnokształcącego. Ukończyła inżynierię środowiska na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Łódzkiej. Po studiach budowała łódzkie osiedla - Retkinię i Radogoszcz oraz prowadziła firmę odzieżową. Sześć lat pełniła funkcję dyrektora biura Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

W 2006 roku Hanna Zdanowska została radną Rady Miejskiej, później wiceprezydentem Łodzi. Podlegały jej edukacja, sport oraz fundusze unijne.

Jesienią 2007 roku wybrana posłanką do Sejmu RP z listy Platformy Obywatelskiej. Pełniła funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji.

13 grudnia 2010 roku Hanna Zdanowska, po zwycięstwie w wyborach, samorządowych została zaprzysiężona na stanowisko Prezydenta Miasta Łodzi. Na drugą kadencję wybrana przez łodzian już w pierwszej turze wyborów 16 listopada 2014 r. Ponowną przysięgę złożyła 1 grudnia 2014 r.

Umów się na wizytę


Sprawy nadzorowane przez Prezydenta Miasta Łodzi
 1. sprawy:
  • powierzone wiceprezydentom Miasta Łodzi i Sekretarzowi Miasta Łodzi oraz prowadzone przez Skarbnika Miasta Łodzi,
  • organizacji i funkcjonowania Urzędu Miasta Łodzi,
  • polityki kadrowej,
  • polityki finansowej miasta,
  • pomocy prawnej,
  • gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa oraz gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – wykonywane jako zadanie z zakresu administracji rządowej,
  • współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi,
  • wspierania przedsiębiorczości i obsługi inwestorów,
  • współpracy z uczelniami i instytucjami naukowymi,
  • zgromadzeń i imprez masowych,
  • koordynacji działań w przypadkach klęsk żywiołowych, katastrof cywilizacyjnych i innych zdarzeń szczególnych,
  • obronne, bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
  • zaspokojenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców,
  • osób niepełnosprawnych;
 2. pracę Departamentu Prezydenta.
Kalendarz
Kontakt