Pudełko Życia

“Pudełko życia” ta projekt skierowany do osób starszych, schorowanych oraz samotnych mający na celu ułatwienie niesienia skutecznej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

Pomoże w sytuacji, kiedy ratownicy medyczni, lekarze, strażacy muszą szybko reagować, a brak kontaktu z człowiekiem będącym np. po wylewie czy udarze może dramatycznie opóźnić akcję. 

Projekt zakłada umieszczenie wszystkich ważnych informacji o pacjencie w jednym miejscu. W pudełkach znajdą się w ważne dane - telefony do osób najbliższych, informacje o chorobach, alergiach, przyjmowanych lekach oraz o tym, kto zajmie się zwierzętami pod nieobecność chorego gospodarza.

Dla łódzkich seniorów magistrat przygotował: pudełko z naklejką, naklejkę na lodówkę (tam należy trzymać Pudełko), wzór Karty informacyjnej oraz instrukcję, jak przygotować „Pudełko życia".

6 kroków przygotowania „PUDEŁKA ŻYCIA”:

  1. Przeczytaj dokładnie formularz, w razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem pierwszego kontaktu;
  2. Wypełnij dokładnie formularz drukowanymi literami;
  3. Formularz włóż do „pudełka życia”;
  4. Jedną naklejkę umieść na „pudełku życia”;
  5. Drugą naklejkę naklej na drzwiach swojej lodówki;
  6. Pudełko życia dokładnie zamknij, a następnie umieść je w lodówce, w łatwo dostępnym miejscu (sugerowane miejsce: półka na drzwiach lodówki).

Co musisz wiedzieć o Pudełku Życia

Skontaktuj się z nami

Kontakt