Urząd Miasta Łodzi

KDO DS. RODZINY, DZIECI I MŁODZIEŻY

  • kategoria:
  • NGO
autor:

12.02.2018

Serdecznie zapraszamy na otwarte posiedzenie Komisji Dialogu Społecznego ds. Rodziny. Chcielibyśmy poruszyć sprawy dotyczące: domów dziecka, pieczy zastępczej, świetlic środowiskowych i problematyki usamodzielnień. Gościem będzie dyrektor MOPS Pan Piotr Rydzewski.

Spotkanie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży odbędzie się w poniedziałek 12.02., godz. 17.00, ul. Piotrkowska 104, sala 107B

  • Spotkanie otwarte
  • Gościem specjalnym będzie dyr. MOPS Piotr Rydzewski
  • tematyka: reforma w systemie pieczy zastępczej, domach dziecka i świetlic środowiskowych

Link z informacją o spotkaniu - http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/organizacje-pozarzadowe/komisje-dialogu-obywatelskiego/kdo-ds-rodziny-dzieci-i-mlodziezy/ 

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży została powołana na podstawie Zarządzenia Nr 6309/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 maja 2014 r.

Polecane wydarzenia

czwartek, 22 lutego 2018

„Leonardo da Vinci - Energia Umysłu” oraz „Od marzeń o lataniu do fabryki snów – polscy Leonardowie” w EC1 -  fot. mat. pras. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi

„Leonardo da Vinci - Energia Umysłu” oraz „Od marzeń o lataniu do fabryki snów - polscy Leonardowie” w „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi

Ponad 70 eksponatów, w tym historyczne modele, interaktywne instalacje, filmy oraz współczesne przykłady bio-inspirowanej robotyki, lotnictwa i technologii... więcej

EC 1
24.11.2017 - 03.06.2018
Kalendarz
Kontakt