Convention BureauCentrum Informacji Turystycznejlodzkie travelPort Lotniczy Łódź im. Wł. Reymonta

Łódź 4 kultur

Łódź końca XIX wieku i początków wieku XX była miastem praktycznie wolnym od ksenofobii. Łódź została zapamiętana jako miasto tolerancji, miasto różnych kultur, różnych narodów, które obok siebie żyły. Na przełomie XIX i XX wieku różne religie i narodowości były w Łodzi wręcz skazane na współistnienie. Nic zatem dziwnego, że we współczesny łódzki kalendarz kulturalny bez kłopotów wpisał się Festiwal Łódź Czterech Kultur.

Kultury - żydowska, niemiecka, rosyjska i polska zawsze były tu obecne, nawet wtedy, gdy zabrakło tworzących je narodowości. Na miano tygla kultur Łódź pracowała wiele lat, począwszy od uruchomienia pierwszych warsztatów w latach 20. XIX wieku. Zanim jednak doszło do rewolucji przemysłowej w tej biedniej, mało komu znanej osadzie, mieszkali tam głównie Polacy. W 1820 r. Łódź miała 767 mieszkańców, z czego do gminy żydowskiej należało 259 osób. Szybko zaczęła też wzrastać liczba osadników z ziem niemieckich: w pewnym okresie stanowili oni nawet większość ludności Łodzi. Dokładne dane pochodzą jednak dopiero z końca XIX wieku: wtedy Polacy w Łodzi stanowili ponad 46 proc. ludności, Niemcy ponad 29 proc., Żydzi ponad 21 proc., a Rosjanie 2,5 proc. Po odzyskaniu niepodległości Niemcy byli już znacznie mniej liczni - 7 proc., Polacy stanowili 62 proc. społeczności, zaś Żydzi 30 proc.

Wielokulturowa i wielonarodowa Łódź budowana przez Polaków, Niemców, Żydów i Rosjan istniała i kwitła do wybuchu II wojny światowej, jej ślady są widoczne w mieście także dziś.
 

Więcej o czterech kulturach czytaj na stronie >>>

ZOBACZ NA MAPIE