Convention BureauCentrum Informacji Turystycznejlodzkie travelPort Lotniczy Łódź im. Wł. Reymonta

Nowe Centrum Łodzi

Fabryczne kominy nad miastem nie dymią od lat. Łódź buduje swój nowoczesny wizerunek.
Łódź, w której pomysłów na nowe oblicze nigdy nie brakowało, dziś ponownie jest o krok od radykalnej transformacji. Przykładem może być największy projekt rewitalizacyjny w Europie, czyli budowa Nowego Centrum Łodzi.
Ten śmiały plan będzie urbanistycznym wehikułem czasu, w którym historia i nowoczesność przenikają się, tworząc jednolitą substancję miejską – ikonę na kulturalnej i inwestycyjnej mapie Europy.

Na Nowe Centrum Łodzi składać się będą trzy strefy. Pierwsza - z nowym, podziemnym dworcem Łódź Fabryczna połączonym z infrastrukturą komunikacyjną miasta. Nad dworcem stworzony będzie rynek, łączący NCŁ z ulicą Piotrkowską. Dominantami przestrzennymi staną się wyjątkowe obiekty: Brama Miasta, budynki zrewitalizowanej elektrociepłowni EC-1 oraz Centrum Kongresowe, które będą otoczone obiektami Specjalnej Strefy Kultury. W drugiej strefie będą realizowane przedsięwzięcia komercyjne, natomiast strefa trzecia stanowi obszar gęstej zabudowy historycznej z przełomu XIX i XX wieku, wymagający intensywnej modernizacji.

W ramach projektu „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacji na cele kulturalno-artystyczne” zostanie utworzona nowa przestrzeń publiczna.
W zespole EC-1 Wschód znajdzie się m.in. Centrum Sztuki Filmowej, a zespół EC-1 Zachód będzie zaadaptowany na interaktywne Centrum Nauki i Techniki.

Więcej o Nowym Centrum Łodzi czytaj na oficjalnej stronie projektu  - www.ncl.uml.lodz.pl

Oficjalny profil na FB - facebook.com/ZarzadNowegoCentrumLodzi
 

EC1 Łódź - Miasto Kultury
Punkt Informacyjny o NCŁ
 ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź
 tel.: (+48) 793 923 536, 792 745 000
Zarząd Nowego Centrum Łodzi
 ul. Piotrkowska 171/173, 90-447 Łódź
 tel.: (+48) 42 272 64 10